BIR GUN

One Day /2010

İş ve aile yaşamı arasındaki denge on yıllardır hem kadın çalışmaları yapan akademisyenler, hem feminist örgütler, hem de aktivistler tarafından dünya genelinde gündeme getirilmekte. Konu, bir yandan ev işleri ve çocuk bakımı gibi ücretsiz çalışma aktivitelerinin eşler arasında eşit dağılımı çerçevesinde tartışılırken, diğer yandan çalışan kadınların sosyal ve kişisel bakım aktivitelerine ayırabilecekleri zaman ele alınmakta. Dünya genelinde yapılan zaman araştırmaları, kadınların ev içerisinde yapılan bu ücretsiz aktivitelere erkeklerden daha çok zaman ayırdığını göstermekte.Türkiye İstatistik kurumu’nun 2006 yılında gerçekleştirdiği “Hane Halkı Zaman Araştırması”na göre çalışan Türkiyeli anneler günlük 2 saat 8 dakikalarını, çalışan erkekler ise 51 dakikalarını ev işlerine ayırıyor. Ayrıca, Avrupa Yaşam Kalitesi araştırmalarına göre Danimarka’da evli çocuklu ve çalışan kadınların ev içi işlerini üstlenme oranı %80 iken, erkeklerin %51. Bu araştırmalardan yola çıkarak, “Avrupa ve Türkiye’deki evli, çocuklu ve çalışan kadınların yaşamları, iş, aile ve sosyal yaşamları arasındaki denge ne kadar benzer ya da farklı?” sorusu “İşten Sonra Bir Gün (One Day: After Work)” belgesel fotoğraf ve araştırma projesinin hayata geçmesini tetikledi. “İki ülkenin gelişmişlik düzeylerinin farklılıklar da göze alındığında, kadınların yaşamlarında benzerlikler ve farklılıklar neler?” projenin başlangıç sorusunu oluşturdu. Çalışmada örneklem grubunun aynı olması dikkate alınarak yaş, eğitim ve sosyal statüleri benzer olan evli, çocuklu ve çalışan 25-45 yaş arası, projeye gönüllü katılan annelerin gündelik hayatı gözlemlendi. Bununla birlikte gönüllülerin haftalık zaman çizelgeleri öğrenildi ve fotoğraf çekimlerinden önce katılımcılar ile ev içi zaman kullanımı ile ilgili anketler yapıldı. Buna göre katılımcıların zamanlarını nasıl kullandıkları, boş zamanlarında neler yaptıkları, hobileri, haftada kaç saat çalıştıkları, ev işlerini daha çok ailede kimin yaptığı, evde çalışan bir yardımcılarının olup olmadığı, gün içinde yaptıkları aktiviteler ve çocuklar ile geçirilen zamanda neler yaptıkları araştırıldı. 6’sı Danimarkalı 6’sı Türk 12 katılımcı ile gerçekleşen projede Avrupa ve Türkiye’de çalışan kadınların gündelik hayatlarındaki benzerlikler (ve farklılıklar) irdelenmeye çalışıldı. Bir araştırma methodolojisi olarak seçilen fotoğraf, bu konuyu görünür kılmayı amaçladı ve fotoğrafçının gönüllülerle geçirdiği zamanda sırasındaki gözlemleri de projeyi doğal olarak yönlendirdi. Proje Eylül 2011’de Danimarka’da Aalborg Universitesi’nde açılan sergi ile noktalandı. Serginin açılışı ile aynı zamanda Aalborg Üniversitesi’nde yeni kurulan Eşitlik, Çeşitlilik ve Cinsiyet (EDGE) Enstitüsü’nün açılışı gerçekleştirildi. Sergi Aalborg’da sergilendikten sonra Aarhus Kadın Müzesi’nde sergilenmek üzere taşındı. Proje 2013 yılında “Balancing Everyday Life – Debating gender roles and equality in words and pictures from Denmark and Turkey” başlığı ile Danca, Türkçe ve İngilizce olarak kitap halinde yayınlanacak.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7